Hívjon bennünket

Jogi szolgáltatások


"Az ügyvédi tevékenység az ügyfelek képviseletét bíróságokkal, hatósági szervezetekkel és egyéb jogalanyokkal szemben büntetőjogi eljárásban, jogi tanácsok szolgáltatását, jogi aktusok dokumentálását, jogi elemzések feldolgozását, az ügyfelek vagyonkezelését és a jogi tanácsadás egyéb formáit és jogsegélyét jelöli, amely díjazás fejében történik (a továbbiakban „jogi szolgáltatások”)."

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény 2. bekezdésének 1. paragrafusa

A fentiek értelmében a következő jogi területeken nyújtok jogi szolgáltatásokat: polgárjog, hagyatéki jog, családjog, munkajog, kereskedelmi jog, közigazgatási jog, telekjog, szerzői jog.

Polgárjog

Egyértelmű, hogy a polgárjog érinti leginkább az egyén mindennapjait. A polgárjog területén jogi tanácsadás és jogi szolgáltatások keretei közt képviselem az ügyfeleket a Polgári Törvénykönyv és Polgári Perrendtartás összes eljárásban, amelyek alapján kidolgozok és javaslatot nyújtok be az eljárás megkezdésére, valamint keresetet, fellebbezést, panaszt és egyéb alkalmazásokat nyújtok be. Továbbá kidolgozok szerződések vagy megállapodások összes típusát vagy más kétoldalú jogi aktusokat, mint adásvételi szerződést, adományozási szerződést, közbeszerzési szerződést, bérleti szerződést. A házastársak közti osztatlan közös vagyon esetében javaslatot nyújtok be az osztatlan közös vagyon rendezésére vagy a házastársak osztott vagyonának eltörlését és rendezését. Továbbá jogi szolgáltatásokat kínálok az osztott vagyoni kapcsolatokban.

Örökösödési jog

Az örökösödési jog a polgárjog része. Az örökösödési jog keretein belül jogi tanácsadást kínálok, illetve az örökösödési eljárásban képviselem az ügyfelet.

Családjog

Jogi szolgáltatásokat (képviselet, javaslat kidolgozása és benyújtása az eljárás megkezdésére, fellebbezésére, stb.) nyújtok be azon eljárásokban, amelyek a családról szóló törvényekből erednek, főképp

 • a házassági kötelék szétválasztását illetően,
 • a szülői jogok módosításáról és a kiskorú gyermekek iránti felelősségéről, úgy mint felügyeleti jog;
 • tartásdíj és láthatás módosítások,
 • a kiskorú gyermek közös felügyeletének meghatározása,
 • a tartásdíj növelése vagy csökkentése,
 • a szülő láthatási jogának módosításai,
 • a tartásdíj hátralékának visszatérítése.

A fent említett eljárásokban való képviseleten kívül a családról szóló törvény értelmében szülői megegyezések kidolgozását vállalom, amelyek a családról és a kiskorú gyermek láthatásának módosításairól, a szülők tartásdíjának megállapításáról és módosításairól szóló törvény szerint.

Munkajog

Jogi tanácsadást nyújtok munkaadó és munkavállaló számára egyaránt, továbbá képviselem ügyfelemet a munkajog összes területének minden típusú eljárásban, bírósági keresetet nyújtok be és a Munka Törvénykönyv szerint egyéb alkalmazásokat dolgozok ki és nyújtok be. Az említetteken kívül szerződéseket és egyéb egyoldalú jogi aktusokat (pl. a munkaviszony megszüntetését biztosító felmondólevelet, munkaviszony azonnali beszüntetéséről szóló levelet) dolgozok ki és ellenőrzök le, illetve kétoldalú jogi aktusokat (pl. munkaszerződés, munkavállaló szakmai felelősségbiztosításairól szóló megállapodást, munkaviszony beszüntetéséről szóló megállapodást).

Kereskedelmi jog

A kereskedelmi jog területén nyújtott jogi szolgáltatások a következőek:

 • jogi tanácsadás természetes és jogi személyek számára,
 • kereskedelmi vállalatok alapítása és létesítése,
 • változások alkalmazása a kereskedelmi vállalatokban (pl. korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetében),
 • kereskedelmi vállalatok megszüntetése,
 • alapító okiratok kidolgozása (pl. alapítólevél, társasági szerződés, alapszabályok),
 • vállalkozói engedély bejelentése és egyéb engedélyek kezelése,
 • új kereskedelmi vállalat cégnyilvántartásba való bejegyzése vagy a kereskedelmi vállalat a megfelelő cégnyilvántartásban, vállalkozói nyilvántartásba vagy egyéb egyedi regiszterben lévő bejegyzésének módosításai,
 • általános üzleti feltételek, üzleti vállalatok belső előírásainak vagy irányelveinek kidolgozása,
 • csődeljárások (a csőd bejelentéséről szóló javaslat kidolgozása, követelések bejelentése, képviselet),
 • egyoldalú jogi aktus felépítése a Kereskedelmi Törvénykönyv szerint (pl. vételszerződések, közbeszerzési szerződés, meghatalmazási szerződések, megbízási szerződések, szállítási szerződések, közvetítési szerződések, üzleti képviseletről szóló szerződések, csendestársi szerződések),
 • a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti peres eljárásokban való képviselet.

Közigazgatási jog

Jogi tanácsadást kínálok, valamit képviselem ügyfeleimet a Közigazgatási Rend szerinti közigazgatási eljárásban, illetve a közigazgatási jog keretei közti egyoldalú jogi aktusok elkészítését is vállalom.

Telekkönyvi jog

Biztosítom ügyfelem képviseletét a földnyilvántartási eljárásokban, továbbá kidolgozom és ellenőrzöm a szerződések és megállapodások összes válfaját, amelyek az ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatosak (pl. adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, lakás tulajdonjogának átadásáról szóló szerződések) csak úgy, mint egyoldalú jogi aktusok kidolgozását (pl. az ingatlan tulajdonjogának áthelyezése az ingatlan nyilvántartásban, fellebbezések és egyéb jogi szabványok kidolgozása).

Szerzői jog

A szerzői jog határain belül szerződések összes típusának szerkesztését vállalom, illetve egyéb jogi aktusokét, amelyek a szerzői jog szerint kötettek és készültek el (pl. a mű kialakulásáról szóló szerződés, licencszerződés).

Elérhetőség

JUDr. Katalin Némethová

Ügyvédi iroda

 Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo (Párkány)

   +421 905 558 085    ak.nemethova@gmail.com

SAK szám: 6361

IČO: 42212561

DIČ: 1082596790


Jogi szolgáltatások


Google

Ügyvédi irodánk elhelyezkedése:

Nám. sv. Imricha 923/21,
943 01 Štúrovo (Párkány), Szlovákia