Hívjon bennünket

Profil


"Az érdekképviseleti tevékenység elősegíti a természetes személyek alkotmányos joggyakorlását védelem szempontjából és a természetes személye és jogi személyek (tovább „kliens“) további jogainak és érdekeiknek védelme, összhangban a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, alkotmányos törvényekkel, törvényekkel és más általánosan kötelező jogszabályokkal."

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény1. paragrafusának 1. bekezdése

JUDr. Németh Katalin a Pozsonyi Jogi Főiskolán (ma Paneurópska vysoká škola) kezdte jogi tanulmányait, amelyet 2009-ben fejezett be. Ugyanebben az évben mediátorképzést is végzett. 2011-ben a szigorlati vizsgák sikeres elvégzése után megszerezte a „JUDr“ fokozatot. Hároméves gyakorlati munkát követően JUDr. Németh Katalin 2012 novemberében sikeres ügyvédi vizsgát tett és 2013. január 1-től 6361-es regisztrációs szám alatt a Szlovák Ügyvédi Kamara ügyvédeinek nyilvántartásában került bejegyzésbe. Jelenleg LL. M. (Master of Law) képzésben részesül a BIBS főiskolán Csehországban, amely teljes mértékű brit egyetemi végzettséget és Nottingham Trent University diplomát nyújt.

JUDr. Németh Katalin a szlovák nyelven kívül, még magyar és angol nyelven is nyújt jogi szolgáltatásokat.

Elérhetőség

JUDr. Katalin Némethová

Ügyvédi iroda

 Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo (Párkány)

   +421 905 558 085    ak.nemethova@gmail.com

SAK szám: 6361

IČO: 42212561

DIČ: 1082596790


Jogi szolgáltatások


Google

Ügyvédi irodánk elhelyezkedése:

Nám. sv. Imricha 923/21,
943 01 Štúrovo (Párkány), Szlovákia