Zavolajte nám

Profil


"Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len "klient") v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi."

§ 1 ods. 1 zákona o advokácii

JUDr. Katalin Némethová začala svoje právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva (teraz Paneurópska vysoká škola) a štúdium ukončila v roku 2009. V tom istom roku absolvovala kurz mediácie. V roku 2011 po úspešnom ukončení rigoróznych skúšok jej bol udelený akademický titul „JUDr“. Po trojročnej koncipientskej práce JUDr. Katalin Némethová v novembri 2012 úspešne absolvovala advokátske skúšky a od 1.1.2013 je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod registračným číslom 6361. Súčasne študuje LL.M. (Master of Laws) na vysokej škole BIBS v Českej republike, ktorá udeľuje plnohodnotný britský vysokoškolský titul a diplom Nottingham Trent University.

JUDr. Katalin Némethová ovláda okrem slovenského jazyka, jazyk maďarský a anglický.

Kontakt

JUDr. Katalin Némethová

Advokátska Kancelária

 Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo

   +421 905 558 085    ak.nemethova@gmail.com

SAK č.: 6361

IČO: 42212561

DIČ: 1082596790


Google

Nájdete nás na adrese:

Nám. sv. Imricha 923/21,
943 01 Štúrovo, Slovakia