Zavolajte nám

Užitočné linky a právne predpisy


Obchodný register www.orsr.sk
Živnostenský register www.zrsr.sk
Finančné riaditeľstvo SR www.drsr.sk
Kontrola platnosti IČ DPH v EU ec.europa.eu
Katasterportál www.katasterportal.sk
Ministerstvo spravodlivosti www.justice.gov.sk
Ministerstvo vnútra www.minv.sk
Ústavný súd www.concourt.sk
Európsky súd pre ľudské práva www.euroiuris.sk
Slovenská advokátska komora www.sak.sk
Komora notárov Slovenskej republiky www.notar.sk
Komora súdnych exekútorov Slovenskej republiky www.exekutor.sk

Kontakt

JUDr. Katalin Némethová

Advokátska Kancelária

 Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo

   +421 905 558 085    ak.nemethova@gmail.com

SAK č.: 6361

IČO: 42212561

DIČ: 1082596790


Google

Nájdete nás na adrese:

Nám. sv. Imricha 923/21,
943 01 Štúrovo, Slovakia